9-10 grudnia w godz. 11:00-18:00 zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy na Starym Mieście.

PROGRAM:

9.12.2023 sobota

 • godz. 11.00-18.00 – handel
 • godz.11.30-17.30 – warsztaty plastyczne
 • godz. 12.00-17.00 – animacje, konkursy

10.12.2023 niedziela

 • godz. 11.00-18.00 – handel
 • godz.11.00-17.00 – warsztaty plastyczne
 • godz. 12.00-17.00 – animacje, konkursy
 • godz. 13.30-13.45 – świąteczne życzenia, rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze stoisko jarmarki
 • godz. 13.50-17.00 – świąteczny koncert

KOMUNIKAT O ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU i UTRUDNIENIACH KOMUNIKACYJNYCH:

 • 4-8.12, 11-12.2023 – prace techniczne (montaż i demontaż chat): pl. Hallera, ul. Mickiewicza, ul. Krótka, ul. Jarosława Dąbrowskiego (deptak), ul. Wyszyńskiego (deptak)
 • 9-10.12 .2023 – całkowite wyłączenie z ruchu placu Hallera (vis a vis kamienic nr 1-6, 20-24)
 • 9-10.12.2023 – prosimy o nieparkowanie aut w miejscu wydarzenia: pl. Hallera, ul. Mickiewicza, ul. Krótka, ul. Jarosława Dąbrowskiego (deptak), ul. Wyszyńskiego (deptak), ul. Łazienna (fragment przy bibliotece)

REGULAMIN DLA OSÓB OBECNYCH NA JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM W TCZEWIE 9-10.12.2023

 1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na placu Hallera, ul. Jarosława Dąbrowskiego (deptak), ul. Mickiewicza, ul. Krótkiej i fragmencie ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego i Łaziennej w Tczewie, zwane dalej gośćmi, zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
 2. Zakaz wstępu na teren dotyczy:
 • Osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację, np. kominiarki;
 • Osób zachowujących się agresywnie.
 1. Z terenu zostaną usunięte osoby, które:
 • zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
 • pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
 1. Goście zobowiązani są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
 2. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie bądź rodzice.
 3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia goście powinni:
 • Natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
 • Unikać paniki;
 • Stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
 • Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
 • Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 1. Goście przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

8.  Program i regulamin imprezy będą umieszczane w punkcie informacyjnym w trakcie trwania imprezy oraz dostępne z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej: www.fabrykasztuk.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKonkurs “Chrońmy klimat metropolii”. Zgłoś pomysł jak promować działania proekologiczne i wygraj wycieczkę do Norwegii!
Następny artykułList do Świętego Mikołaja – konkurs