Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks publikuje na swojej stronie internetowej informację o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektro-magnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), a w szczególności.:

  1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630),
  2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Pełne informacje dostępne są na stronie NetWorks.

Informacja jest publikowana na prośbę laboratorium, Urząd Miejski nie zleca tych badań, ani w nich nie uczestniczy.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułŁydka Grubasa – jesienna trasa 2023 | Support Klangor – koncert 3 listopada
Następny artykułNoc Bibliotek już za nami!