17 października 2023 r. w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie odbyła się  III  Ogólnopolska Konferencja „Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością”, którą organizowało Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie wraz z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie.

Wzięło w niej udział ponad 400 uczestników z całej Polski. Konferencja miała formę stacjonarną oraz była transmitowana na żywo. Adresowana była zarówno do rodziców jak i specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami. Poruszono zagadnienia  potrzeb osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się, wdrażaniu modeli aktywnych, budowania systemów wsparcia oraz roli psychiatry w terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Prelegentkami były dr n. med. p. Agata Cichoń – Chojnacka lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, p. dr Magdalena Grycman neurologopeda, specjalista komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz p. Katarzyna Świeczkowska – rodzic osoby z niepełnosprawnością, pedagożka. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej p. Marlena Maląg, Senator Rzeczypospolitej Polskiej p. Ryszard Świlski, Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk, Starosta Powiatu Tczewskiego p. Mirosław Augustyn, Prezydent Miasta Tczewa p. Mirosław Pobłocki. Patroni medialni wydarzenia to: Radio Gdańsk, Redakcja Nasze Sprawy,  Magazyn Integracja, Portal Niepełnosprawni.pl, Telewizja Tetka. Konferencja została dofinansowana ze środków Powiatu Tczewskiego przy wsparciu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia „PELMED”, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Rogowscy”, Firma „Flex”.

ZPS TczewREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułVII Wojewódzki Festiwal „Niezapominajka” – 27 października
Następny artykułKoncert pokoleń – Chór Męski Echo z udziałem gości: Macieja Miecznikowskiego, The Law, Chóru Męskiego Harmonia  – 22 października