Zgłoś swoje zadanie, czekamy na pomysły!

W związku z przystąpieniem do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016 – 2030, Prezydent Miasta Tczewa ogłasza nabór nowych przedsięwzięć.

Gminny Program Rewitalizacji został przyjęty Uchwałą Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019 r. Znajduje się w nim 27 przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W latach 2017 – 2022 aż 17 z nich zostało zakończonych, co stanowi 63 % ogólnej ich liczy. Były to głównie zadania realizowane w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zaawansowanie finansowe programu kształtuje się na poziomie 85 %.

Na obecnym etapie program w znacznej większości wyczerpuje zdiagnozowane w roku 2016 potrzeby infrastrukturalne mieszkańców, większa część przedsięwzięć została zakończona i osiągnęła zakładane wskaźniki. GPR wymaga aktualizacji, wpisania nowych zadań oraz modyfikacji tych niezrealizowanych, głównie pod kątem dążenia do osiągnięcia założonych wskaźników w sferze społecznej. Narzędziem do celu powinny być nowe przedsięwzięcia wspomagające dalsze zmiany społeczne. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa.

Pierwszym etapem tego procesu jest otwarty nabór nowych przedsięwzięć do realizacji. Zwracamy się zatem do Państwa o przesyłanie nowych propozycji zadań. W załączeniu znajduje się niezbędny formularz, za pomocą którego można zgłaszać pomysły.

Termin ich przyjmowania mija 15 września 2023 r.

Nowe zadania muszą dotyczyć obszaru rewitalizacji, czyli ograniczać się do osieli Zatorze oraz Stare Miasto, mogą mieć charakter społeczny lub infrastrukturalny.  Szczegółowy wykaz ulic obszaru załączamy poniżej. Po zakończeniu naboru wszystkie propozycje zostaną zweryfikowane przez Zespół ds. rewitalizacji oraz Komitet Rewitalizacji. Jednocześnie zaznaczamy, że przyjęcie propozycji oraz wpisanie jej do Gminnego Programu Rewitalizacji nie gwarantuje automatycznie jej realizacji i finansowania ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł.

Karty przedsięwzięć można składać:

– elektronicznie na adres tkaczyk@um.tczew.pl lub lepek@um.tczew.pl – podpisany skan formularza

– papierowo w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Placu Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

– za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Ankieta: https://forms.gle/kcowtUEU4Q4ARRvB8

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO:REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPod niebem Paryża – koncert Orkiestry Kameralnej Progress i gości – 15 lipca
Następny artykułBudżet obywatelski 2024 – od 16 sierpnia głosowanie