Dotacje z budżetu miasta na prace konserwatorskie – wpłynął jeden wniosek

74

Wykaz wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Tczew na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, złożonych w dodatkowym naborze tj. do 31.03.2023 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z  30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa, do 10 stycznia 2023 r. nie wpłynął żaden wniosek o  przyznanie dotacji na 2023 rok. Po ogłoszeniu przez Prezydenta dodatkowego terminu tj. do 31.03.2023 r. (wskazanego w ww. Uchwale) wpłynął do tut. urzędu 1 wniosek o przyznanie dotacji na bieżący rok.:

  • Dot. obiektu położonego na obszarze wpisanym do rejestru zabytków:
  • wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 12 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont stolarki drzwiowej (ul. Mickiewicza 12).

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miejska w Tczewie w formie uchwały. Wnioskodawca powiadomiony zostanie pisemnie o podjętych przez Radę Miejską rozstrzygnięciach.

W budżecie na 2023 r. na ten cel przeznaczono kwotę 35.100 zł.”REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMistrzostwa Tczewa w wyciskaniu sztangi leżąc 2023
Następny artykułLet us Love – koncert – 22 kwietnia w CKiS