Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r., w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa, Prezydent Miasta Tczewa ogłosił dodatkowy termin do dnia 31 marca 2024 r. naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, do realizacji w roku bieżącym.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzór formularza wniosku określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Konserwatorem Zabytków Miasta Tczewa (pod nr telefonu 58 77 59 312 lub drogą mailową: haase@um.tczew.pl).

Ww. ogłoszenie Prezydenta Miasta Tczewa znajduje się stronie Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty”. https://bip.tczew.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/734409/ogloszenie_prezydenta_miasta_tczewa_o_wyznaczeniu_dodatkowego_te

UWAGA! Dotacją, na podstawie ww. Uchwały, mogą zostać zabytki indywidualnie wpisane do rejestru zabytków lub obiekty położone na obszarze wpisanym do rejestru zabytków tj. w obszarze układu urbanistycznego Starego Miasta Tczewa, pochodzącego z XIII w. z murami okalającymi, kościołami i domami.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWystawa malarstwa – 14 lutego
Następny artykułKicia Kocia na pikniku – Poranek Filmowy Przyjazne Sensorycznie – projekcje filmowe dla dzieci – 18 lutego