Dotacje na remont zabytków – dodatkowy nabór

189

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r., w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa, Prezydent Miasta Tczewa ogłosił dodatkowy termin do dnia 31 marca 2022 r. naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, do realizacji w roku bieżącym.


Zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzór formularza wniosku określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Konserwatorem Zabytków Miasta Tczewa (pod nr telefonu 58 77 59 312 lub drogą mailową: haase@um.tczew.pl).
Ww. ogłoszenie Prezydenta Miasta Tczewa znajduje się stronie Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty”.

UWAGA! Dotacją, na podstawie ww. Uchwały, mogą zostać zabytki indywidualnie wpisane do rejestru zabytków lub obiekty położone na obszarze wpisanym do rejestru zabytków tj. w obszarze układu urbanistycznego Starego Miasta Tczewa, pochodzącego z XIII w. z murami okalającymi, kościołami i domami (załącznik).REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł1 marca – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Następny artykułZmiana rozkładów jazdy komunikacji miejskiej – od 28 lutego