Ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej rewitalizacji Parku Miejskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin składania ofert mija 10 lutego, termin realizacji – 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Dokumentacja powstanie w oparciu o istniejącą koncepcję rewitalizacji  Parku Miejskiego (jest ona dostępna m.in. na www.tczew.pl).

W koncepcji starano się przywrócić układ komunikacji w parku na podstawie dawnych map, zdjęć i śladów w terenie. Wszystkie alejki staną się ciągami pieszymi, zaś ruch rowerowy będzie się odbywał poza granicami parku.

Na polanie, w południowo – zachodniej części parku, planuje się, po przeniesieniu elementów zegara słonecznego w inne miejsce, stworzenie polany piknikowej z leżakami, altaną piknikową kawiarenką i placami zabaw dla dzieci.

Projektantka zaproponowała, aby w miejscu dotychczasowego amfiteatru powstała letnia, niewielka scena dla kameralnych koncertów, zaś amfiteatralna polana po usunięciu obecnych siedzisk, wyposażona została w mniej liczne drewniane ławki i leżaki, sprzyjające  wypoczynkowi i uczestniczeniu w ewentualnych występach. Zniknie ogrodzenie wydzielające teren amfiteatru.

Oczko wodne (z żabkami) otrzyma naturalne dno, które umożliwi posadzenie na brzegu roślin wodnych, bagiennych i nadbrzeżnych. Przywrócone zostaną nasadzenia, rosnących tam dawniej, wierzb płaczących przy półkolistych ławkach, po obu stronach zbiornika. W budynku mieszkalnym przy ZWiK w pobliżu zbiornika, mogłaby powstać restauracja.
W południowej, najmłodszej i nieco zacienionej części założenia parkowego powstanie ścieżka przyrodnicza. W tej części parku umieszczono plac zabaw dla młodzieży m.in. ze znacznych rozmiarów piramidę wspinaczkową. Przy dawnej ścieżce rowerowej, znajdą się elementy ścieżki zdrowia, zaś nieco dalej na północ, zaprojektowano siłownię na wolnym powietrzu oraz jaszcze jeden plac zabaw dla dzieci.
We wschodniej części parku, dawniej należącej do sąsiadującej z nim szkoły powstanie płytki zbiornik wodny, który dzięki systemowi niewysokich fontann będzie stanowił wodny plac zabaw dla dzieci. Tu również znajdzie się labirynt z niewysokich krzewów jako atrakcja dla dzieci.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułInscenizacja bitwy o Tczew 1807 – 18 lutego
Następny artykułNowe naświetlacze na terenie Tczewa