Informujemy, że trwają prace nad ustawą w sprawie dodatku węglowego, który ma przysługiwać osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy wyniesie 3000 zł, a wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Obecnie nie ma możliwości wnioskowania o dodatek, gdyż ustawa jest nadal procedowana. Prace nad tą ustawą można śledzić na: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2471

W przypadku jej przyjęcia i podpisania przez Prezydenta RP zostanie ogłoszony nabór wniosków i wszelkie informacje związane z ubieganiem się o dodatek. Przewidywany termin, to prawdopodobnie koniec sierpnia br.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBiblioteka plenerowa zaprasza w środę 27 lipca
Następny artykułKociewiacy mają swoje święto podczas Jarmarku św. Dominika!