Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki ogłasza kolejną edycję Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Tczewie. Kalendarz 2024”. Pula nagród to 4 tys. zł.


Tak jak we wcześniejszych edycjach, zdjęcia powinny przedstawiać Tczew w czterech porach roku, pokazywać pozytywne zmiany zachodzące na przestrzeni lat oraz zachęcać do odwiedzenia naszego miasta. Zdjęcia nie muszą być wykonane w 2023 roku, ale powinny przedstawiać stan aktualny. Zwycięskie prace posłużą do wykonania kalendarza na 2024 rok.

Konkurs ma charakter otwarty. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: promocja@um.tczew.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do 16 października z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Prace konkursowe powinny być dostarczone w postaci plików cyfrowych o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, dłuższym boku 45 cm, w standardzie RGB lub w skali szarości e-mailem lub na elektronicznym nośniku danych. Dodatkowo można też dołączyć odbitki na papierze fotograficznym w formacie 30×20 cm. Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 8 fotografii poziomych, w proporcji 2×3 (4×6), uwzględniających wszystkie pory roku. Prace konkursowe należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz opisem zdjęcia, uwzględniającym porę roku, datę i miejsce jego wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia i regulamin w wersji papierowej można otrzymać w Biurze Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułFundusze unijne – bezpłatne konsultacje!
Następny artykułKonkurs plastyczny „Ferie koci koci Kociewiaka”