Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ogłosił II nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu. 

W celu oszacowania liczby osób i wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych udziałem w programie, przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania.

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania, czy też z przyznaniem dofinansowania.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta w Tczewie w Biurze Obsługi Klienta, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres mrozanowska@um.tczew.pl

W przypadku pytań możliwy kontakt pod numerem telefonu: 587759492.

Termin składania ankiet upływa 13 października 2023 r. o godz. 14.30

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, Gmina Miejska Tczew złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a w przypadku uzyskania dotacji, ogłosi nabór wniosków dla beneficjentów końcowych.

Do kogo kierowany jest program?

Program skierowany jest do osób  fizycznych, właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego, najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także do wspólnot mieszkaniowych obejmujących od  3 do 7 lokali.

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Jeśli to zadanie zostanie wykonane, dopuszcza się także sfinansowanie: zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

 W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Poziomy dofinansowania

Program „Ciepłe Mieszkanie” składa się z czterech części, pierwsze trzy dedykowane osobom fizycznym, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodów oraz ostatnia, czwarta część, dla wspólnot mieszkaniowych.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym – do 30 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16,5 tys. zł – przysługuje osobom, których roczny dochód nie  przekracza 135 tys. zł rocznie;
  • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż  27,5 tys. zł,.- przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego).
  • najwyższym – do 90 %  kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 tys. zł – przeznaczony dla osób których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

 Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

  • do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła,
  • do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła)
  • do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:

Dodatkowych Informacji w sprawie programu udziela: Monika Rożanowska, nr telefonu: 587759492

Uwagi:

  • Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami lokalu mieszkalnego, najemcy lokali gminnych (jedynie w budynkach w których nie wszystkie lokale stanowią własność gminy) z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych na terenie Miasta Tczewa
  • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
  • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPrzygotowania do Festiwalu Landowskiego rozpoczęte!
Następny artykułSend my love – Pianin de la capilla – koncert 10 października