Jednogłośnie przyjęli tczewscy radni budżet miasta na 2023 rok.  Przyszłoroczne dochody sięgną ponad 280 mln zł, wydatki 293 mln zł, w tym ponad 24 mln zł na inwestycje.

Deficyt budżetu miasta wyniesie  blisko 12,7 mln zł.

Wśród zadań planowanych na 2023 są m.in.:

Inwestycje komunalne

– modernizacja oświetlenia miejskiego (wymiana blisko 1000 opraw) – 1 mln zł

– przebudowa schodów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych – przy SP 10 (między ul. Twardowskiego i Iwaszkiewicza) – 370 tys. zł

– budowa kolumbarium i zagospodarowanie terenu wokół niego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej – 160 tys. zł

– budowa naświetlaczy murali przy al. Zwycięstwa – 100 tys. zł

– budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych wprowadzonych do Kanału Młyńskiego – 1 mln zł

– przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Czyżykowskiej i Polnej – 900 tys. zł

– budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Przemysława II – 180 tys. zł

Budżet Obywatelski

– przebudowa placu zabaw przy ul. Jurgo, H. Hass i Harcerskiej – 240 tys. zł

– zagospodarowanie pasa ternu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny – 240 tys. zł

– tężnia solankowa – 250 tys. zł

– poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż naświetlaczy na przejściach – 103,7 tys. zł

– doświetlacze ścieżek przy garażach przy al. Zwycięstwa – 100 tys. zł

– otwarta wiata plenerowa – parkrun Tczew

zadrzewienie placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim – 25 tys. zł

– rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej – 25 tys. zł

– zadrzewienie niecki czyżykowskiej – 25 tys. zł

– nasadzenia niskich drzewek i kompozycji kwiatowych oraz mała architektura – 15 tys. zł.

Sport i rekreacja

Aktywny Tczew – rozwój infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę basenu rekreacyjnego – 1,5 mln zł

– rewitalizacja Parku Miejskiego – 300 tys. zł

– zakup garażu do zeskoku o tyczce na stadionie przy ul. Bałdowskiej – 60 tys. zł.

Inwestycje drogowe

– wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę ul. Kossaka, Okrętowej, Mieszka I oraz Obr. Westerplatte (wraz ze skrzyżowaniem  ul. 1 Maja i Kard. Wyszyńskiego) – łącznie 794 tys. zł

Inwestycje oświatowe

zagospodarowanie otoczenia SP 1 wraz z boiskiem i salą gimnastyczną  – 50 tys. zł

– odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej nr 8 – 120 tys. zł

– zakup szkolnego busa dla SSP 2 – 180 tys. zł

Inwestycje dofinansowane z innych źródeł

– Zielony Tczew – rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo – 2 150 000 zł

– Zielona Strefa w latach 2022-2023 – 1 234 910 zł

– przebudowa ul. Ceglarskiej – 4 840 958 zł

Inwestycje pozostałe

– zakup zabytkowego wiatraka – 500 tys. zł

– adaptacja pomieszczeń w segmencie SP 4 na pomieszczenie tymczasowe m.in. dla uchodźców z Ukrainy – 340 tys. zł

 – wymiana dźwigu w budynku Zespołu Opiekuńczego MOPS przy ul. Niepodległości – 140 tys. zł

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułOgłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na najem mieszkań
Następny artykułDruk „Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa.