Poniżej publikujemy aktualizację informacji  o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów do głosowania w ramach konsultacji społecznych  budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa na 2025 rok.

W związku z koniecznością dokonania aktualizacji informacji o zakończeniu przeprowadzonej oceny merytorycznej  zgłoszonych  projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok  na podstawie §7 uchwały nr XVI/138/2020  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa  oraz na podstawie §2 pkt 3   Zarządzenia nr 9 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17.01.2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2025 rok  Urząd  Miejski w Tczewie podaje informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów do głosowania:

W ramach budżetu obywatelskiego  na 2025 rok 26 projektów podlegało ocenie merytorycznej w wyniku której do głosowania dopuszczono następujące projekty:

 1. DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2025 ROK.

I.I     LISTA PROJEKTÓW DUŻYCH PODDANYCH POD GŁOSOWANIE:

 1.   Tytuł projektu: „Sprawni i weseli” – budowa sportowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie” ,
 2. nr identyfikacyjny projektu: ID 1_2024
 3. Lokalizacja: działka nr 88/45, obręb 5, ul. Władysława Jagiełły
 4. Opis projektu: Celem projektu jest budowa sportowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie.
 5. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 150.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Automatyczna toaleta na Kanonce Tczew” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 4_2024
 • Lokalizacja: działka nr 504/5 , obręb 6 , ul. Warsztatowa
 • Opis projektu: Celem projektu jest montaż wraz z wykonaniem przyłączy automatycznej toalety na terenie Kanonki w Tczewie.   
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Zagospodarowanie skweru przy Sądzie, pomiędzy Aleją Zwycięstwa a ulicą Chłodną” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 5_2024
 • Lokalizacja: działka nr 288/4 obręb 6 , Aleja Zwycięstwa
 • Opis projektu: Celem projektu jest zagospodarowanie terenu zielonego jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców wraz z placem zabaw dla dzieci.  
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250.000,- zł

 •   Tytuł projektu: „Budowa fontanny wraz z ławeczkami i zielenią jako miejsce wypoczynku przy Alei Zwycięstwa w Tczewie” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 9_2024
 • Lokalizacja: działka nr 249/2 , obręb 6 , Aleja Zwycięstwa
 • Opis projektu: Celem projektu jest budowa miejsca do wypoczynku z niewielką fontanną.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Wincentego Witosa w Tczewie. ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 19_2024
 • Lokalizacja: działka nr 174/7 , obręb 13, ul. Broniewskiego
 • Opis projektu: Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przeznaczonego do wypoczynku mieszkańców (nasadzenia zieleni, stojaki rowerowe, wybudowanie zadaszonych stołów i ławek oraz tzw. ławeczki dla zakochanych, przęsła do boiska wielofunkcyjnego, siedziska dla publiczności, budowa altanki).  
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Bezpieczne przejście dla pieszych – budowa naświetlaczy na przejściach przez ul. Armii Krajowej oraz przez ul. Władysława Jagiełły w Tczewie” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 23_2024
 • Lokalizacja: działka nr 127/1 i 126/2 obręb 4 oraz działki nr 27/22 i 87/5 obręb 5, ulica Armii Krajowej ; działki nr: 100/1, 88/94, 34/26, obręb 5, ulica Władysława Jagiełły.
 • Opis projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (6 przejść: 2 przejścia na Armii Krajowej oraz 4 przejścia na Władysława Jagiełły) poprzez budowę naświetlaczy przy przejściach.  
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Montaż automatycznego szaletu miejskiego  – poprawa estetyki i komfortu mieszkańców korzystających z Niecki Czyżykowskiej” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 27_2024
 • Lokalizacja: działka nr 325/10 , obręb 9 , ul. Polna i Konarskiego.
 • Opis projektu: Celem projektu jest postawienie modułowego, wandaloodpornego szaletu miejskiego na terenie Niecki Czyżykowo.  
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250.000,- zł

I.II    LISTA PROJEKTÓW MAŁYCH PODDANYCH POD GŁOSOWANIE:

 1.   Tytuł projektu: „Remont zniszczonych, drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Tczewie” ,
 2. nr identyfikacyjny projektu: ID 2_2024
 3. Lokalizacja: działka nr 927/9 , obręb 1 , ul. Spółdzielcza
 4. Opis projektu: Celem projektu jest wymiana zniszczonego, drewnianego, wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na istniejącym placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Tczewie.
 5. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Rewitalizacja placu zabaw z nasadzeniem zieleni przy ulicy Kusocińskiego i 30-go Stycznia w Tczewie” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 12_2024
 • Lokalizacja: działka nr 88/4 , obręb 9 , ul. Kusocińskiego i 30-go Stycznia w Tczewie.
 • Opis projektu: Celem projektu jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w postaci placu zabaw wraz z nasadzeniami zieleni i ogrodzeniem.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Bezpiecznie po zmierzchu” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 15_2024
 • Lokalizacja: działka nr 755/1 , obręb 8, ulica: Kopernika 
 • Opis projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców poprzez postawienie lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem kamery monitoringu miejskiego przy śmietnikach podziemnych na ulicy Kopernika w Tczewie.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 10.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Nowa nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie.” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 18_2024
 • działka nr 13/5 i 13/6 , obręb 5 , ul. Armii Krajowej
 • Opis projektu: Celem projektu jest położenie nowej bezpiecznej nawierzchni żwirowej na istniejącym placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Remont chodnika w ciągu ulicy Władysława Jagiełły” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 21_2024
 • Lokalizacja: działka nr 100/1 , obręb 5 , ul. Władysława Jagiełły
 • Opis projektu: Celem projektu jest wymiana zniszczonej nawierzchni części chodnika przy ulicy Władysława Jagiełły.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Rozbudowa terenu rekreacyjnego prazy ulicy Spółdzielczej w Tczewie o 2 stoły do Ping-ponga” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 22_2024
 • Lokalizacja: działka nr 927/10 , obręb 1 ul. Spółdzielcza
 • Opis projektu: Celem projektu rozbudowa terenu rekreacyjnego o dwa stoły do tenisa stołowego.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Montaż spowalniaczy w postaci tzw. „Poduszek Berlińskich” wraz z przejściem dla pieszych na ulicy Kołłątaja w Tczewie” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 24_2024
 • Lokalizacja: działka nr 541, obręb 8 , ul. Kołłątaja
 • Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez ulicę Kołłątaja w Tczewie na wysokości budynku nr 2.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Zielona Niecka Czyżykowska – nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 25_2024
 • Lokalizacja: działka nr 325/10 , obręb 9, Niecka Czyżykowo
 • Opis projektu: Celem projektu stworzenie miejsc zacienionych na terenie Niecki Czyżykowo aby umożliwić schronienie się przed promieniowaniem słonecznym w upalne dni przez nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 1. NIEDOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2025 ROK.

II.I     LISTA PROJEKTÓW DUŻYCH NIEDOPUSZCZONYCH POD GŁOSOWANIE:

 1.   Tytuł projektu: „ Interaktywna platforma zwiększająca efektywność działania kamer monitoringu miejskiego w Tczewie” ,
 2. nr identyfikacyjny projektu: ID 11_2024
 3. Lokalizacja: miasto Tczew
 4. Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie platformy interaktywnej, umożliwiającej mieszkańcom podgląd z kamer monitoringu miejskiego i czynny udział w procesie zgłaszania potencjalnych zagrożeń i przestępstw.
 5. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50.000,- zł
 6. Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania – niezgodność projektu z obowiązującymi przepisami prawa.
 •   Tytuł projektu: „Osiedlowy plac zabaw w Nowym Centrum Tczewa” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 13_2024
 • Lokalizacja: działka nr 422/21, obręb 10 , ul. Tczewskich Saperów
 • Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie placu zabaw przy osiedlu mieszkaniowym na ulicy Tczewskich Saperów.  
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250.000,- zł

Uzasadnienie  –  proponowana działka wchodzi w skład zaplanowanego projektu pod nazwą: „Zielony Tczew – renowacja stawów retencyjnych wraz z budową odcinka wodociągu odpływowego wód deszczowych i zagospodarowaniem przestrzeni”. Wymieniony wyżej projekt został wstępnie zaakceptowany przez Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia i Sopot oraz wytypowany do dofinansowania. Zakres rzeczowy w/w projektu dotyczy między innymi rekreacyjnego zagospodarowania zbiornika retencyjnego przy ulicy Tczewskich Saperów.

Dlatego też nie ma możliwości  realizacji proponowanego placu zabaw na działce 422/21, obręb 10, Tczew.

 •   Tytuł projektu: „Ogrodzenie SP8 – poprawa bezpieczeństwa uczniów.” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 17_2024
 • Lokalizacja: działka nr 13/6 , obręb 5 , ul. Armii Krajowej
 • Opis projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę ogrodzenia od strony Kanału Młyńskiego.  
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 60.000,- zł

Uzasadnienie –  w związku ze złożonym wnioskiem o bezprzetargową sprzedaż części działki 13/6 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej  Armii Krajowej 78/80 celem poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej stan prawny wymienionej działki jest nieustalony. Nie ma więc możliwości budowy ogrodzenia wzdłuż granic ze wspólnotą mieszkaniową. Dlatego też na chwilę obecną nie ma możliwości realizacji w/w projektu. Po ostatecznym ustalenie granic będzie można projekt złożyć ponownie  w ramach kolejnego budżetu obywatelskiego (podając aktualny numer działki w przypadku dokonania jej podziału).

 •   Tytuł projektu: „ Urzędomat w Tczewie” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 20_2024
 • Lokalizacja: działka 195/4, obręb 8, Plac M. J. Piłsudskiego 1
 • Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług Urzędu Miasta w Tczewie poprzez postawienie przy budynku Urzędu Miasta „Urzędomatu” na wzór tzw. paczkomatów, umożliwiającego odbiór dokumentów urzędowych przez 24h na dobę w dowolnym dniu tygodnia.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 150.000,- zł
 • Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania – nie jest to zadanie inwestycyjne zgodne z definicją podaną w § 1 ust. 2 pkt 7) Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa (Uchwała nr XVI/138/2020 z dnia 30.01.2020r. z późniejszymi zmianami), dodatkowo projekt wymaga zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za obsługę urzędomatu generując dodatkowe koszty utrzymania.

II.II     LISTA PROJEKTÓW MAŁYCH NIEDOPUSZCZONYCH POD GŁOSOWANIE:

 1.   Tytuł projektu: „Przejście dla pieszych przy OTOZ Animals w Tczewie” ,
 2. nr identyfikacyjny projektu: ID 6_2024
 3. Lokalizacja: działka nr 17/1 , obręb 2
 4. Opis projektu: Celem projektu jest budowa przejścia dla pieszych.
 5. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 6. Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania – brak możliwości wykonania przejścia we wskazanej lokalizacji z uwagi na obowiązujące przepisy i warunki drogowe.
 •   Tytuł projektu: „Ostrzegawcze oznakowanie poziome przejść dla pieszych w postaci wymalowanego oznakowania” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 7_2024
 • Lokalizacja: ulice: Sobieskiego, Zwycięstwa, Saperska, Jedności Narodu, Gdańska, Niepodległości w Tczewie  
 • Opis projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez wymalowanie znaków poziomych „Zdejmij słuchawki” oraz „Zejdź z roweru”.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 • Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania – brak możliwości wykonania z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące dopuszczalnego oznakowania poziomego na drogach.
 •   Tytuł projektu: „Aktywne przejście dla pieszych na ulicy Sobieskiego” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 8_2024
 • Lokalizacja: działka nr 460 , obręb 6, ulica: Sobieskiego w Tczewie 
 • Opis projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez budowę dwóch przejść aktywnych na ulicy Sobieskiego w Tczewie.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 • Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania – znaczne niedoszacowanie kosztów inwestycji (100.000,-).
 •   Tytuł projektu: „Plac zabaw dla dzieci w Nowym Centrum Tczewa – Tczewskich Saperów” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 10_2024
 • Lokalizacja: działka nr 422/3 , obręb 10, ulica: Tczewskich Saperów  
 • Opis projektu: Celem projektu jest budowa nowego placu zabaw.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 • Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania – brak możliwości budowy z uwagi na strefę ograniczającą zabudowę wokół stojącej na działce 422/3 stacji Trafo, istniejące zadrzewienie i wymagane przepisami strefy ochronne urządzeń zabawowych.
 •   Tytuł projektu: „Instalacja defibrylatora na bulwarze w Tczewie.” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 14_2024
 • Lokalizacja: Bulwar Nadwiślański Tczew 
 • Opis projektu: Celem projektu jest zainstalowanie defibrylatora na bulwarze aby zapewnić dostęp do środków ratujących życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 20.000,- zł
 • Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania – nie jest to zadanie inwestycyjne zgodne z definicją podaną w § 1 ust. 2 pkt 7) Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa (Uchwała nr XVI/138/2020 z dnia 30.01.2020r. z późniejszymi zmianami).
 •   Tytuł projektu: „Wymiana koszy na śmieci wzdłuż ścieżki Natura 2000” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 26_2024
 • Lokalizacja: działka nr 589/1 i 591/1 obręb 8, ulica Nad Wisłą ; działki: 312/2, 373, 374, 376 obręb 9 oraz działka 47/2, obręb 14, ulica Nadbrzeżna.   
 • Opis projektu: Celem projektu jest wymiana na nowe, zakryte od góry kosze na śmieci wzdłuż ścieżki „Natura 2000”.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 • Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania – projekt objęty innym zadaniem realizowanym w ramach BO 2024.


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRemont wiaduktu w ul. 30 Stycznia – zmiany w komunikacji miejskiej
Następny artykułBieg „Tczew na 5 z Flex Poland” – wyniki