Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie przygotowuje wystawę w bibliotece na Suchostrzygach przy ulicy Jagiełły 8. Będzie dotyczyła historii osiedla. Apelujemy o podzielenie się z nami swoimi zbiorami, pamiątkami z archiwów rodzinnych i albumów.

Materiały, fotografie, dokumenty przekazywać można bezpośrednio do biblioteki na Suchostrzygach lub do Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2, uprzednio kontaktując się pod nr tel. 572-779-199 lub mailowo, na adres shm@biblioteka.tczew.pl

O Suchostrzygach:

Dawniej wieś włościańska, powstała w wyniku rozparcelowania dóbr rycerskich. Współcześnie największe tczewskie osiedle z trzema szkoła podstawowymi, dwoma kościołami parafialnymi, siecią dróg rowerowych, terenami służącymi do wypoczynku i rekreacji oraz zabudową mieszkaniową, której początki sięgają lat 70. ubiegłego wieku. A do tego przedszkola, ośrodki zdrowia, baza noclegowa, kilka kompleksów handlowych, biblioteka… O jakim miejscu mowa? Oczywiście o Osiedlu Suchostrzygi, które obecnie zamieszkuje około 20 tysięcy tczewian!

W miejscu dzisiejszych bloków na terenie tzw. Suchostrzyg II zaledwie przed kilkudziesięciu laty rozciągały się pola, łąki oraz sady. Stopniowo zaczęto wypełniać tę przestrzeń budynkami wielorodzinnymi, przystąpiono do wytyczania osiedlowych ulic, wzniesiono pierwsze obiekty użyteczności publicznej. Wielu miejsc, które pamiętają zarówno starsi, jak i nieco młodsi mieszkańcy miasta, nie ma już na mapie tczewskich Suchostrzyg.

Kombinat Ogrodniczy Malinowo, Zakład Produkcyjno-Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa (tzw. zakład doświadczalny), przychodnia dziecięca przy ulicy Armii Krajowej, „pałac ślubów” (jeszcze do roku 2016 znajdujący się w sąsiedztwie targowiska miejskiego Manhattan), boisko popularnie zwane Saharą – to tylko niektóre spośród nich…

Te oraz wiele innych obiektów i widoków, tych bardziej i tych mniej znanych, utrwalonych zostało w fotograficznych kadrach. Kilkadziesiąt zdjęć, autorstwa Stanisława Zaczyńskiego, znajduje się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. Zostaną one zaprezentowane w Filii nr 3 tczewskiej książnicy (ulica Wł. Jagiełły 8) w ramach przygotowywanej ekspozycji stacjonarnej, jak również w formie wystawy online na stronie Skarbnicy – Tczewskiej Biblioteki Wirtualnej. By wystawa mogła powstać i cieszyć oko zarówno czytelników, jak i internautów, pracownicy MBP zwracają się do mieszkańców Tczewa z prośbą o udostępnienie prywatnych fotografii, materiałów archiwalnych oraz pamiątek rodzinnych, które nawiązują do historii Suchostrzyg.

– Mnóstwo ciekawych zdjęć posiadają mieszkańcy w swoich rodzinnych zbiorach – mówi Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. – Często są to zdjęcia pokazujące tczewian przed blokami, na terenie placów zabaw czy na tle nieistniejących już sadów, działek ogrodniczych. Zachęcamy do podzielenia się swoimi pamiątkami. Niektórzy przekazują nam swoje pamiątki tylko do zeskanowania, ale są też tacy, którzy, w trosce o swoje domowe archiwa, przekazują je do naszej pełnej pieczy, wierząc, że u nas będą one lepiej przechowywane niż w domu. Fotografie mieszkańców mają szansę trafić na wystawę, którą będziemy eksponować w bibliotece osiedlowej na Suchostrzygach.

Tekst i zdjęcie: Miejska Biblioteka Publiczna w TczewieREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułGramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – wylicytuj klucz do miasta
Następny artykułLikwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z Urzędem Miasta w Tczewie