Przedsiębiorcy z sektora technologii offshore, portowo-logistycznej, IT oraz technologii medycznej w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, mogą ubiegać się o granty relokacyjne dla nowozatrudnionych pracowników. W ramach wsparcia, specjaliści przenoszący się na stałe do województwa pomorskiego otrzymają fundusze na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przeprowadzką. Wnioski można składać już od 24 maja a wartość stypendium dla jednego pracownika to 10 tysięcy złotych.

Co może zyskać przedsiębiorca i nowy pracownik?

W ramach konkursu przedsiębiorca z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw będzie mógł otrzymać dotację w postaci stypendium dla nowozatrudnionych pracowników, którzy zdecydują się na przeniesienie do województwa pomorskiego. Wartość jednego stypendium to 10 tys. zł. Można złożyć kilka wniosków przy czym jedno przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie maksymalnie dla 80 osób. Pracodawca ma czas na obsadzenie nowych stanowisk pracy objętych wsparciem do 31.12.2022 r. Stypendium przekazywane będzie w formie jednorazowego grantu dla przedsiębiorcy po zawarciu umowy o pracę z nowym pracownikiem. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania stypendium pracownikowi, który może ją wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami na koszty związanie ze zmianą miejsca zamieszkania i pracy np. opłacenie przeprowadzki, wynajmu mieszkania i zakupu elementów jego wyposażenia.

Dla kogo?

Wsparcie stanowi zachętę inwestycyjną dla firm z sektora MŚP, które na dzień podpisania umowy – przekazania stypendium – będą prowadziły działalność zarejestrowaną (potwierdzoną stosownym wpisem) na terenie województwa pomorskiego. Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność związaną z wybranymi  Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza (ISP), czyli ISP 1 – technologie offshore i portowo-logistyczne, ISP 2 – IT – technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie oraz
 ISP 4 – technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. Wsparcie dotyczy relokacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z działalnością wpisującą się w obszary tych trzech Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Szczegółowe definicje ISP znajdują się w dokumentacji konkursowej.

Zatrudnienie musi nastąpić na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem 6 tys. zł brutto.

Jak i kiedy? 

Wnioski można składać już od 24 maja br. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Na konkurs przeznaczono 1,5 miliona złotych. Nabór będzie prowadzony  do wyczerpania alokacji środków. Dokumentacja i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ARP.

Dlaczego samorząd województwa pomorskiego inwestuje w relokację wysoko wykwalifikowanych pracowników?

Celem konkursu grantowego jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego poprzez stworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP. Zakładane rezultaty to zwiększenie napływu inwestorów, poziomu reinwestycji przedsiębiorstw obecnych w regionie, wzrost liczby specjalistów priorytetowych branż oraz rozwój innowacyjnych firm. – „Efektywność gospodarki i jej konkurencyjność, wymaga stałego dopływu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Konkurs grantowy jest odpowiedzią na tę potrzebę, a branże objęte konkursem są kluczowe dla regionu. Pomorskie jest miejscem atrakcyjnym do życia i mamy nadzieję, że stypendium będzie ważną zachętą dla specjalistów na sprowadzenie się do naszego województwa oraz na powrót tych osób, które kiedyś stąd wyjechały a obecnie zdecydują się na powrót do nas na stałe. W konkursie zyskuje pracodawca, nowy pracownik i oczywiście gospodarka regionu, czyli my” – wyjaśnia kierownik projektu Maciej Silarski.

Kto zarządza realizacją projektu?
Nabór jest organizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, realizującą projekt grantowy o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacje dot. naboru wniosków
kierownik projektu – Maciej Silarski
e-mail: maciej.silarski@investinpomerania.pl
tel. 500 351 660

****

Agencja Rozwoju Pomorza jest spółką Samorządu Województwa Pomorskiego (www.arp.gda.pl) – działa  od 1992r. Misją Agencji jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza poprzez wspieranie pomorskiej przedsiębiorczości i lokalnych samorządów, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym. Do naszych zadań należy obsługa Funduszy Europejskich dla małych i średnich firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, promocja gospodarcza regionu, w tym pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych. ARP  zarządza również Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły biznesowe, świadczy usługi doradcze i szkoleniowe. Pomaga lokalnym firmom otwierać się na rynki zagraniczne, m.in. poprzez dofinansowanie udziału w targach oraz innych wydarzeniach, organizację stoisk regionalnych,  misji gospodarczych czy szkolenia. Agencja zajmuje się też popularyzacją nowoczesnej przedsiębiorczości, aktualnych trendów w ekonomii oraz postaw ekologicznych

Invest in Pomerania  (www.investinpomerania.pl)  jest regionalną inicjatywą non-profit (koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza.), która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. IiP pełni funkcję „jednego okienka” udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W ramach działań mających na celu przyciągnięcie potencjalnych talentów wspomagających rozwój regionu, w 2018 roku inicjatywa Invest in Pomerania uruchomiła platformę Live more. Pomerania, aby pokazać światu, jak wspaniałym miejscem do studiowania, pracowania i życia jest Pomorze (www.livemorepomerania.com.) Powstała również pierwsza w Polsce platforma rekrutacyjna skierowana do wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę na Pomorzu. Strona prezentuje 6 najbardziej pożądanych profili zawodowych w regionie i jest dostępna bezpłatnie dla naszych partnerów. Z serwisu korzysta obecnie ponad 75 firm, który  zawiera aktualnie ponad 3000 CV (https://jobs.livemorepomerania.com). Wśród naszych projektów są również: AI Pomerania (www.aipomerania.com), Aviation Hub Pomerania (www.aviationhub.investinomerania.pl) i Come2Pomerania (www.come2pomerania).REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMIŁO! w mieście zamiast Rowerowego Maja
Następny artykułKosmos. Jak wyobrażasz sobie życie na innych planetach? – konkurs plastyczny dla przedszkolaków