Wykonanie napisu przestrzennego 3D Tczew z elementami Gryfa

Szczegóły zamówienia tryb inny niż otwarte typ: roboty budowlane Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Wykonanie naprawy kanalizacji deszczowej w ulicy Gdańskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia tryb inny niż otwarte typ: roboty budowlane Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Wykonanie napisu przestrzennego 3D Tczew z elementami Gryfa

Szczegóły zamówienia Typ : robota budowlana Typ zamówienia: inny niż otwarte Załączono pliki Informacja o unieważnieniu postępowania

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zielony Tczew – rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo”

Szczegóły zamówienia Typ : usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni wód opadowych – wyloty do Kanału Młyńskiego”

Szczegóły zamówienia Typ : usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysława II w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Czyżykowskiej i Polnej w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Przegląd, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Tczewa wraz z odbiorem i utylizacją odpadów

Szczegóły zamówienia Typ: usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Eksploatacja fontann oraz zdrojów wodnych w okresie od maja do listopada 2023 r.

Szczegóły zamówienia Typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content