Przystosowanie zasilania terenu pod imprezy plenerowe na Bulwarze do zasilania z agregatu

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Usługa informatycznej obsługi zadań publicznych, zwanej „Generatorem wniosków”

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” typ: usługa Załączono pliki Zapytanie na usługę informatycznej obsługi zadań publicznych załącznik 1a załącznik 1b załącznik 1c załącznik 1d załącznik 2a załącznik 2b załącznik...

Eksploatacja fontann i zdrojów wodnych w okresie od maja do listopada 2024 r.

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Przegląd, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Tczewa wraz z odbiorem i utylizacją odpadów

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Oczyszczanie rowów melioracyjnych odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Usługa szacowania wartości nieruchomości

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2024 r.

Szczegóły zamówienia typ: dostawa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Druk “Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa wraz ze składem komputerowym

Szczegóły zamówienia tryb inny niż otwarte typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Opieka techniczna i ochrona dotycząca sieci LAN / WAN Urzędu Miejskiego w Tczewie, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

Szczegóły zamówienia tryb inny niż otwarte typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Wykonanie naprawy kanalizacji deszczowej w ulicy Gdańskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia tryb inny niż otwarte typ: roboty budowlane Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content