Remont budynku komendy Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: robota budowlana Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączone pliki: Informacja o unieważnieniu postępowania

Bezprzewodowy Internet Hot Spot dla mieszkańców Tczewa – zapewnienie dostępu do Internetu dla miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Oczyszczanie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz oczyszczanie piaskowników w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz oczyszczanie piaskowników w Tczewie. Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Sukcesywne dostawy paliwa w systemie bezgotówkowym przy pomocy kart identyfikacyjnych do samochodów służbowych i drobnego sprzętu dla Gminy Miejskiej Tczew

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączone pliki: Informacja o unieważnieniu postępowania

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysława II w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Opieka techniczna oraz serwis systemu monitoringu miejskiego Straży Miejskiej w Tczewie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 roku

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opieka techniczna, serwis sprzętu, stały nadzór nad poprawnością konfiguracji wszystkich serwerów monitoringu i działania systemu...

Usługa szacowania wartości nieruchomości

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: “Wymiana kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Typ: UsługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: “wymiana kanalizacji...

Przegląd, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Tczewa wraz z odbiorem i utylizacją odpadów

Szczegóły zamówienia Typ: usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Wymiana opraw sodowych w ramach remontu oświetlenia na Al. Zwycięstwa w Tczewie wraz z łącznikiem do ul. Jedności Narodu na oprawy LED

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw sodowych w ramach remontu oświetlenia na Al. Zwycięstwa w Tczewie wraz z łącznikiem...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content